Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon KV Arena 

 

Wie:

Mijn naam is  Carolien IJkel en ik ben sinds een aantal jaren vertrouwenspersoon voor Arena.

Nadat mijn oudste zoon in 2010 begon bij de Kangoeroes en ik daar uiteindelijk zelf ook een aantal jaar “training” aan heb gegeven en mijn ex-genoot ook een balletje schoot bij de senioren, raakte ik steeds meer betrokken bij dit leuke cluppie.

Toen wij naar Amerongen verhuisden ben ik gebleven als vertrouwenspersoon, maar heb eigenlijk nooit meer echt een voet in het clubhuis gezet, behalve als Dajo een wedstrijd tegen Arena mocht spelen! Neemt niet weg, dat ik graag mijn diensten blijf aanbieden. Dus mocht je ergens tegen aanlopen waar je met mij in vertrouwen over van gedachten wilt wisselen, dan kun je mij altijd bereiken via carolienijkel@gmail.com of op 06-83605572. Ik heb voor deze rol in opdracht van Arena bij het NOC NSF een training gevolgd.

 

Waarom:

Arena vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk. Binnen Arena gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in  ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Het  kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden  aangepakt en persoonlijk be- en/of doorgeleiden. 

 

Voor wie:

Elk lid (of de ouders), vrijwilliger of personeelslid van Arena kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

 

Rol:

De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen. 

 

Integriteitsschendingen:

Deze zijn als volgt samen te vatten:

  • Seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • treiteren/pesten
  • discriminatie
  • intimidatie
  • ongewenste omgangsvormen

 

Status binnen de vereniging:

  • De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van KV Arena en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.
  • De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 
  • Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan het dagelijks bestuur over zijn werkzaamheden. 

 

Signalen 

Leden en vrijwilligers van de vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden gepleegd, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken.